22 آوریل 2019
آوریل 22, 2019

رازهای موفقیت در کنکور

0 دیدگاه

رازهای موفقیت در کنکور

در اینبخش رازهایی برای موفقیت در کنکور رابه شـما می‌گوییم، آزمونی کـه می تواند سرنوشت حرفه و زندگی مـا را تغییر دهد، دهه 60 و 70 رابه خاطر دارید؟ پشت کنکوری ها خودرا در خانه و زیرزمین و… حبس میکردند و تا روز آزمون درس ها و نمونه سوالاتی را مرور می‌کردند، اما حبس کردن خود، راه خوبی بنظر نمی‌آید بلکه باید روی اصول پیش روی کنید.

اولین گام برای رسیدن به موفقیت خود باوری می باشد

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

یعنی مـا باید بـه این نگرش از خود برسیم کـه می‌توانیم موفق شویم و بـه هدفی کـه می‌خواهیم برسیم. اگر مـا خودمان را در قدم اول باور نداشته باشیم پس نباید انتظاری از دیگران داشته باشیم کـه مـا و موفقیت مـا را باور کنند پس ابتدا باید مطمئن باشیم بـه چیزی کـه می‌خواهیم می‌رسیم و خودمان را آن آدم موفقی کـه انتظار داریم ببینم.

گام دوم الویت بندی می باشد

یعنی این کـه موفقیت در کنکور 98 کـه مطالعه ي درست و اصولی جزو گام هاي ابتدایی آن اسـت بشود نخستین و اصلی ترین الویت مـا در زندگی و بقیه الویت هاي زندگی مثل تفریح یا مهمانی رفتن و… پیرامون الویت اول باشد. و الویت اول نسبت بـه سایر الویت ها ارجحیت داشته باشد و تا انجام نشدن الویت اول نباید سراغ سایر الویت ها رفت.

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

مـا نمی‌توانیم همزمان چند کار رابه طور کامل و درست انجام دهیم باید کار ها بـه ترتیب و اصولی انجام شود یعنی اول تمام فکر و ذهنمان بـه درس خواندن و موفقیت معطوف شود و بعد از این مرحله سراغ الویت هاي دیگری مثل تفریحات با دوستان خود برویم طوری نشود کـه نه آن طور کـه دلمان می‌خواهد درس بخوانیم نه تفریح بکنیم هر کدام در جای خودش و بـه نسبت الویت خودش باید انجام شود.

گام سوم که مهمترین گام میباشد برنامه ریزی نام دارد

یا بهتر بگویم عمل کردن بـه برنامه ریزی می باشد در واقع مهمترین اصل برنامه ریزی عمل کردن بـه برنامه نوشته شده می باشد اگر بـه هر دلیلی تاکید می‌کنم بـه هر دلیلی برنامه ي نوشته شده اجرا نشود باعث می شود کـه مـا از هدف خود دور شویم.

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

خب مـا 3 اصل از اساسی ترین اصول در رابطه با موفقیت در کنکور 98 را معرفی کردیم اما خب اصلی ترین سوال این اسـت کـه برای رسیدن بـه هدف کی باید شروع کرد؟

هیچوقت برای درس خواندن دیر نیست

خب در پاسخ بـه سوال اول این کـه از همین امروز یا نزدیک تر از همین هم اکنون برای رسیدن بـه هدف و آرزو باید شروع کرد ودر جواب سوال دوم کـه آیا دیر نشده؟ نه اصلا دیر نشده هیچوقت برای رسیدن بـه اهداف و آرزوها دیر نیست بـه شرط آنکه بـه این خود باوری رسیده باشیم کـه می‌توانیم بـه چیزی کـه می خواهیم تبدیل شویم.

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

آن هدف و آرزو می بایست الویت اول و اصلی زندگیمان و برای رسیدن بـه آن هدف باشد. حال زمان رسیدنش خیلی هم مهم نیست مهم مقصد اسـت اگر بـه هر دلیلی نا امید شدید کـه دیگر دیر شده و دست از تلاش برداشتید یاد همان شعار مشهور راهنمایی و رانندگی بیفتید کـه می گوید دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن اسـت.

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

دوباره شروع کنید و دوباره بلند شوید و برای آرزو و هدفی کـه دارید تلاش کنید در واقع کلید واژه موفقیت در کنکور همین کلمه ي تلاش اسـت هیچ اکسیر اعجاب انگيز اي وجود ندارد تا مـا بـه هدفمان برسیم در واقع تمام رموز راه موفقیت در همین کلمه ي تلاش پنهان شده اسـت در واقع همین تلاش اسـت کـه معجزه می کند بهتر بگویم درست تلاش کردن اسـت کـه معجزه می کند.

نکات اثبات‌ شده برای موفقیت در کنکور و امتحانات

با نزدیک شدن بـه زمان کنکور، همه ی کنکوری‌ها در تلاشند کـه بهترین شیوه‌ها و روش‌ها را برای فراگیری مواد درسی، یاد بگیرند. بنابر این، با بکارگیری این روش‌هاي ثابت شده از نظر علمی میتوانید بدون هیچ ترسی از هر آزمون و کنکوری سربلند بیرون بیایید و موفقیت در کنکور را تجربه کنید.

قبل از خواب مطالعه کنید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

قصه‌هاي شبانه مخصوص کودکان اسـت. بجای خواندن کتاب‌هاي داستان، برای چند دقیقه پیش از بـه خواب رفتن بـه مطالعه‌ي درسی بپردازید. در طول خواب، مغز خاطرات جدید را تقویت می کند در نتیجه با اینکار مـا هرچیزی راکه دقیقا پیش از خواب مرور کرده‌ایم بخاطر خواهیم آورد. اما سعی نکنید کـه کل کار خود رابه رخت خواب‌تان منتقل کنید، چرا کـه اینکار داشتن یک خواب خوب شبانه را دشوارتر میکند.

با فاصلۀ زمانی برنامه‌ ریزی شده درس بخوانید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

روش یادگیری تازه‌اي بنام تکرار با فاصله وجوددارد کـه دراین روش اطلاعات بـه قسمت‌هاي کوچک تقسیم می شود ودر یک دوره‌ي زمانی طولانی‌مدت دائما مرور میشوند. بنابر این سعی نکنید کـه برای موفقیت در کنکور کل جدول تناوبی رابه یکباره حفظ شوید؛ بجای اینکار هرروز چند ردیف را یاد بگیرید و روزبعد، پیش از خواندن ردیف جدید، ردیف‌هاي قبلی را مرور کنید.

قصه‌ گویی کنید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

برای موفقیت در کنکور مطالبی راکه حتماً باید از حفظ باشید بـه داستان تبدیل کنید تا اطلاعات آن مطلب برای شـما معنای بیشتر پیدا کنند. برای مثال، برای حفظ کردن ستون شانزدهم جدول تناوبی کـه بـه ترتیب شامل عناصر O، S، Se، Te و Po اسـت میتوان این داستان را ساخت: استاد سکته کرد، ترکید، پوکید.

تغییر مکان بدهید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

براساس تحقیقات انجام شده مطالعه‌ي یک مطلب در مکان‌هاي مختلف در هرروز احتمال فراموشی آن مطلب را کاهش می دهد. هر بار کـه مـا مکان مطالعه‌ي خودرا تغییر می دهیم «مثلاً از کتابخانه بـه کافی‌شاپ یا از کافی‌شاپ بـه پارک»، مغز خودرا مجبور می کنیم کـه هر بار ارتباط تازه‌اي با مطلب تشکیل دهد، درنتیجه آن مطلب یه یک خاطره‌ي قوی تر تبدیل می شود.

موضوع مطالعه را تغییر بدهید

فقط بـه یک موضوع نپردازید، هر بار مطالب مختلفی را مطالعه کنید. این تکنیک مـا را آماده میکند تا از یک استراتژی درست برای یافتن راه‌حل مسئله‌ي خود استفاده کنیم.

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

مثلاً، برای تمرین ریاضی، اگر هر بار پشت سر هم فقط مسائل تقسیم را حل کنیم، دیگر بدون هیچ فکری میدانیم کـه فقط باید اینکار را انجام ‌دهیم. اما اگر در مجموعه‌اي از مسائل نیاز بـه ضرب، تقسیم و جمع و سایر عملیات‌هاي ریاضی باشد، آنگاه باید لحظه‌اي صبر کنیم و بـه این فکر کنیم کـه کدام روش جواب صحیحی رابه مـا خواهد داد.

از خودتان آزمون بگیرید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

خودآزمایی یکی از بهترین روش‌هاي آمادگی برای موفقیت در کنکور اسـت. از این کـه بـه سختی بـه یاد می‌آورید کـه پنجمین سلطان سلسله‌ي قاجار چـه کسی بوده اسـت نگران نشوید؛ هرچه در شرایط تمرینی چیزی را سخت‌تر بـه یاد بیاوید، در آینده ودر شرایط واقعی آسان‌تر آن رابه خاطر خواهید آورد.

بنویسید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

برای موفقیت در کنکور از مهارت‌هاي نوشتاری خود نهایت استفاده را ببرید. نتیجه‌ي تحقیقات نشان داده‌اند هنگامیکه مطلبی را می نویسیم خیلی ایمن‌تر در ذهن مـا ذخیره میشود تا این کـه آنرا تایپ کنیم. مهمترین بخش‌هاي مطالب درسی خودرا دریک برگه‌ي کاغذ دیگر مجددا بنویسید.

بلند بلند درس بخوانید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

خواندن مطالب با صدای بلند بشما کمک میکند تا بـه دو روش آنرا حفظ کنید: دیدن مطلب و شنیدن مطلب. البته دراین شرایط تضمینی نیست کـه شـما را از کتابخانه بیرون نیندازند.

مایعات بنوشید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

بـه یک کافه بروید و یک نوشیدنی کافئین‌دار سفارش بدهید؛ در تعداد زیادی از تحقیقات مشخص شده اسـت کـه قهوه و چای سطح هوشیاری را بالا نگه می‌دارد، بـه خصوص کـه در فضای خواب‌آور کتابخانه حتی پوست آشغال‌ي یک آدامس روی کف زمین هم میتواند توجه مـا رابه خود جلب کند.

بـه خودتان برسید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

برای موفقیت در کنکور خودتان را فراموش نکنید. یک کوکی سالم بخورید، در خیابان‌هاي اطراف خانه‌تان قدم بزنید، پنج دقیقه وب‌گردی کنید؛ هر کاری کـه باعث سرحالی‌تان می شود انجام دهید. دانستن این کـه خواندن چند صفحه‌ي دیگر میتواند نقش بـه سزایی در نتیجه‌ي آزمون شـما داشته باشد، اجتناب از تعلل را در روزهای نزدیک بـه آزمون آسان‌تر می کند.

گروهی درس بخوانید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

کار گروهی برای همه ی مطلوب نیست اما برای کسانی کـه از تلاش گروهی نفع کوچکی می برند، مطالعه‌ي گروهی میتواند سودمند باشد. هر چند روز یک‌بار برای مرور درس‌ها با دوستان درس‌خوان خود جمع شوید. یک نفر را مسئول انجام برخی وظایف کنید مثل: تهیه‌ي میان وعده و انتخاب موسیقی و هدایت گروه در جهت رسیدن بـه هدف.

برنامه‌ ریزی زمانی داشته باشید

رازهای موفقیت در کنکور | با این راهکارها در کنکور سربلند باشید

یکی از مهم ترین مهارت‌هایي کـه یک دانش‌آموز می تواند داشته باشد، اختصاص زمان برای برنامه‌ریزی اسـت. هفته‌‌ي خودرا تنها با هدف نامفهومی مثل مطالعه برای امتحان تاریخ شروع نکنید بجای اینکار هدف خود رابه وظایف کوچک تر تقسیم کنید. با یک مداد بر روی تقویم برای خود برنامه منظم بنویسید؛ مثلاً، هرروز از ساعت 1 تا 3 رابه مرور تاریخ بپردازید.