21 سپتامبر 2020
سپتامبر 21, 2020

دلبستگی به مرد متاهل و عواقب آن

0 دیدگاه

دلبستگی به مرد متاهل و عواقب آن

بیان کردن این امر که یک دختر مجرد با مرد متاهلی وارد ارتباط شود، و دوستی شان تا مرز ازدواج ادامه پیدا کند هم بسی اسفناک است. دختران در سن های مختلف دل شان به مردانی گره می خورد که اسم پدر را یدک می کشند.

گاهی خودشان با وجودی زيادي و بار اضافی بودن در زندگی اول آن مرد، طاقت تحمل همسر و فرزندان وی را ندارند و با ترفندهایی می خواهند آن ها را از زندگی همسر تازه پیدا شده خویش خارج کنند.
عواقب دلبستگی به مرد متاهل

شکست خود همراه با ویرانی خانواده طرف مقابل

جالب است که بدانید در بیش تر موارد، چنين رابطه ها و دوستی هایی به محض اگاهی همسر اول شکست می خورد و سبب ویرانی خانواده وی یا قطع رابطه با شخص دوم می شود و در موارد کمی که به ازدواج منجر می شود با سختی ها و سختی های زيادي روبرو می شود؛ بنابراین بهترین و عاقلانه ترین کار برای زنان، قطع رابطه با مردان متاهل و راههای کنترل احساسات و عواطف خودشان است.

شایسته است که سریعاً با قاطعیّت، بدون هیچگونه بهانه و ردپایی برای رابطه دوباره و حتی بدون معذرت خواهی، کسب حلالیت و حتی صحبت و بیان دلیلشان برای این جدایی، به چنين رابطه هایی پایان دهند. همچنين تمامی عواملی که احتمال میدهند آنها را وادار به فکر کردن در مورد مرد مورد علاقه شان یا برقراری رابطه مجدد می کند، از زندگیشان حذف و پاک کنند.

توهم عاشقی به جای علاقه

در مورد ایجاد علاقه به این مردان، باید بدانید که نه تنها اینگونه علاقه ها واقعی نیست بلکه در بیش تر موارد شکل گیری چنين علاقه هایی در زنان به علت نیاز به هم دل، وابستگی شدید و توهم است که بخاطر عواملی من جمله کم بود محبّت، عاطفه و تنهایی به وجود می آید و بطور طبیعی سبب وارد شدن ضرر های فراوانی هم به خود فرد و هم به خانواده مردان متاهل خواهد شد؛ به این ترتیب ضروری است که توجه بیشتری داشته باشید که این نوع احساسات، هیجانات و علاقه ها واقعی نیست و نخواهد بود.

دوستی با مرد متاهل , ارتباط دختر با مرد متاهل , دوستی دختر با مرد متاهل